Ytterligare länkar

Wikipedia: Oscar Andersson

Ifokus; Julen i fokus; Historia: Den första elljusstaken